Pilliroog

Antud proovid on loodud mõeldes kohalikele loodusressurssidele, hoides meelel võimalusi tulevikus, kui kasutatavad materjalid võiksid tulla vaid meid ümbritsevast keskkonnast. Siinkorral on põhifookuses pilliroog. Teatavasti on pilliroogu Eesti ajaloos kasutatud väärt katusematerjalina, ehkki on ehitusmaterjalide arenguga selle populaarsus nüüdseks taandunud. Antud materjalikatsed võivad seega olla taasõppimised juba ajaloos kasutatud praktikatest, kuid osalt ka katsed pilliroo sidumisega uute materjalidega, sobitades seda tänapäeva konteksti.

2023

reed-1
Pilliroog bioplastikus
reed-2
Pilliroo õisikud kaetud vetikapõhise materjaliga
reed-3
Läbiõmmeldud pilliroo koor
reed-4
Telgedel kootud pilliroog
reed-5
Põimitud pilliroog kaetud vetikapõhise materjaliga